BambiGarden Brand

ร้านแบมบิการ์เด้น เกิดขึ้นในปี 2008 จากความรักต่อลูกน้อยของพ่อแม่คู่หนึ่งที่ต้องการทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อลูกน้อยที่กําลังจะเกิด เพราะใน ขณะนั้น ของใช้ที่มีในท้องตลาด ไม่ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัย สารเคมีอันตรายมากมายที่ขณะนั้นในประเทศไทยยังไม่มีความตื่นรู้ตื่นกลัวใน เรื่องนี้ ยกตัวอย่างเช่น สาร BPA สารพาทาเลท สารพาราเบน สาร SLS สินค้าที่มีในการต้องใช้คาร์ซ๊ทที่มีมาตรฐานในระดับที่ปกป้องลูกน้อยของ เราได้จริง ซึ่งในขณะนั้นจึงไม่ได้รับการควบคุมทําให้สินค้าตลาดในประเทศนั้นจํากัด

เราริเริ่มด้วยการศึกษาเพิ่มเติม คัดสรรและคัดเลือกนําเข้าแบรนด์จากอเมริกาเข้ามาพร้อมทั้งเปิดเป็นร้าน specialty baby boutique ระดับพรีเมี่ยม #bambigardenthailand สาขาแรกบนถนนสาทร เพื่อเป็นทางเลือกของตัวเราและเพื่อนพ่อแม่ที่มีความกังวลและมอง หาทางเลือกที่ดีกว่าเช่นกัน เราใส่ใจตังแต่สินค้าไปจนถึงการบริการครบวงจรสําหรับการเตรียมคลอด ตั้งแต่

#bambigardennurseryproject #bambigardenfurniture #bambigardennursery #bambigardenrecliner ไปจนถึง #bambigardenselected แบรนด์นําเข้าจากพันธมิตรที่คัดเลือกเข้านํามาจัดจําหน่ายภายใต้ ร้าน BambiGarden

ความพิเศษที่เราส่งมอบ #bambigardengiftset #bambigardenmemorybox #bambigardensouvenir

การเดินทางของ BAMBIGARDEN ร้านจําหน่ายสินค้าเพื่อแม่และเด็กนําเข้าระดับพรีเมี่ยม

2009 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในขณะเดียวกันเรามีการให้ความรู้ต่อตลาด ความอันตราย ความสําคัญของความปลอดภัยในระดับสารเคมีซึ่งมอง ไม่เห็นด้วยตา และข้อมูลบทความต่างๆในตอนนั้นแพร่หลายในตลาดต่างประเทศเช่นยุโรปและอเมริกาเท่านั้น เราศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการมากมาย ที่ได้รับการตีพิมพ์และยอมรับนํามาแปลและแบ่งปันความรู้เรื่อยมา เราศึกษาเพื่อลูกน้อยของเราและลูกน้อยของลูกค้าของเราเริ่มจากการทําหน้า ร้านและขยายเพื่อรองรับการให้บริการไปในห้างดังเกือบทั่วกรุงเทพและมีเว็บไซต์สําหรับการสั่งซื้อออนไลน์ www.bambigarden.com สําหรับท่านที'ไม่สะดวกเดินทางและต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศ

ขอบพระคุณทุกครอบครัว since 2009 ที่สนับสนุนและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรานําเสนอจนเกิดการบอกต่อในหมู่ญาติและเพื่อนฝูง 2012- 2024 สาขาสาทร สุขุมวิท 49 สุขุมวิท บางจาก เซ็นทรัลเวิลล์ mega bangna iconsiam

เมื่อเราจริงใจ ตั้งใจจริง และใช้เวลามากพอเราก็สามารถสร้างสังคมกลุ่มเล็กๆของเราได้สําเร็จจาก 1 เป็น 2 ครอบครัวและกลายเป็นหลายพัน ครอบครัวตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

2024 ยุคที่สังคมเข้าสู่การเป็นสังคมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เราจึงขอเป็น BambiGarden Boutique Online ที่ยังคงมุ่งเน้นใน คุณภาพและการบริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขาย ตามหลักสากลที่มีมาตรฐานเพื่อให้เราเป็นต้นแบบร้านออนไลน์ที่ทุกครอบครัวสามารถ ไว้วางใจได้ตลอดการใช้บริการ ให้เราได้สามารถเข้าถึงครอบครัวที่มีความสนใจและกังวลในเรื่องเดียวกับเรา ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดอย่างเต็มที่

ถ้าคุณรักครอบครัว รักสุขภาพ ต้องการทางเลือกที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์การเป็นคุณแม่คุณพ่อยุคใหม่ เราคือร้านที่อยากให้คุณได้มาลอง เลือกซื้อสินค้าให้ลูกน้อยที่คุณรัก